EAP Bulgaria

Ние ви помагаме в личните трудности и професионални проблеми


Контакти


Можете да се свържете с нас:

 • Телефон - 0877 011 811
 • Имейл -


  Адрес:
  ПИК център, бул. Македония 16, София - 1606.

  Връзки


 • Employee Assistance European Forum

 • Employee Assistance Professionals Association

 • The Employee Assistance Trade Association

 • Employee Assistance Research Foundation

 • ПИК център - Българският професионалист в ППС