Loading...
Програма за подпомагане на служители
Програма за подпомагане на служители
Програмата за психологическо подпомагане и подкрепа на служители /ППС/ е услуга, създадена в полза на СЛУЖИТЕЛИТЕ и техните СЕМЕЙСТВА, платена от РАБОТОДАТЕЛЯ и работеща за благото на ЦЯЛАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Нашата цел е да подкрепим работещите, които преживяват лични трудности или служебни проблеми, защото тези затруднения се отразяват на качеството на живот и работа на служителите.

Посредством услугите на Програмата за подпомагане на служители /ППС/, хората се справят много по-адекватно с ежедневните трудности, проблеми и предизвикателства като достигат здравословен баланс между работа и личен живот. Да получиш правилната помощ в точния момент е ключът към благоденствието. Така животът протича пълноценно и приятно, като моментите на стрес, напрегнато ежедневие или емоционален дискомфорт се преодоляват много по-лесно.

ППС осигурява психологична помощ чрез метода Фокусирана към решения кратка терапия; коучинг; тренинг, насочване към специалисти; подпомагане и експертно консултиране на служителите и техните семейства.
Психотерапия
Психотерапия
Идеята за "психотерапия" обединява множество различни, понякога противоречиви методи за работа с хора и школи.
Фокусирана към решения кратка терапия
Фокусирана към решения кратка терапия
Фокусираният към решения метод е иновативен подход при работа с хора.
Коучинг насочен към решения
Коучинг насочен към решения
Според едно определение коучинг е подходящ начин "важни персони да бадат пренесени от там, където те се намират в момента, до мястото, на което искат да бъдат".
Консултиране в една сесия
Консултиране в една сесия
Ние се стремим да сме максимално полезни на нашите клиенти и да се съобразяваме с техните индивидуалните нужди.
ПИК център
Ние от ПИК център сме първите в България, които работят и предоставят услуги по Програми за подпомагане на служители (ППС). Нашият екип от професионалисти се състои от дипломирани психолози с богата практика, специалисти по комуникация, опитни психиатри и други експерти. Основният метод, който практикуваме при предоставяне на психологическите услуги е Фокусирана към решения кратка терапия. Поради естеството на услугата и идеята за бързо положително развитие при справяне със съответния проблем, този метод се използва в цял свят при прилагане на ППС (англ. EAP – Employee Assistance Program). С радост можем да ви уверим, че основните ни консултанти прилагат успешно този метод повече от 20 години и са обучени лично от основателите на метода „Фокусирана към решения кратка терапия” –Steve de Shazer & Insoo Kim Berg.

В България работим по Програми за подпомагане на служители от 2010 като предоставяме тези услуги в сътрудничество с някои от световните лидери в тази област. Това е нова услуга за България, но има богата история в САЩ, Канада и Западна Европа.
Услуги по програма за подпомагане на служители
За всяка отделна организация ПИК център изготвя индивидуален пакет с услуги, съобразен със спецификата на фирмата и нейните потребности. Предлагаме и изцяло дистанционни пакети за фирми и организации от други населени места.
Психологическо консултиране и подкрепа (психологична помощ чрез Фокусирана към решения кратка терапия)
Коучинг (насочване за постигане на лични и/или служебни цели чрез Фокусиран към решения подход)
Избор от възможности за предоставяне на психологична помощ (лице в лице; по телефон; видео / онлайн)
Специализирани услуги за мениджъри: мениджърско насочване; мениджърско консултиране и коучинг
Практически обучения, съобразени с нуждите на служителите
Услуги по програма за подпомагане на служители
Виж повече
Ползи за работодателите и служителите
Ползи за работодателите и служителите
Организациите се нуждаят от здрави и продуктивни хора. Влошеното здравословно състояние на служителите, пасивното им поведение, отсъствията от работа и намаляващата продуктивност са сред основните притеснения за работодателите.
Фокусиран към решения подход
Фокусът към решения може да се опише като радикално нов подход при работа с хора за преодоляване на техните ежедневни трудности и справяне с възникналите проблеми.
Фокусиран към решения подход