Loading...
Информация
Програмите за подпомагане на служители (Employee Assistance Programs) възникват в САЩ през 40-те години на 20 век. Огромен ръст в използването на услугите по ППС се отбелязва в началото на 70-те. Тогава, Програмите за подпомагане на служители започват да подкрепят работодателите в разрешаването на множество проблеми/притеснения на служителите им, както и с навременна реакция към проблемите на работното място, които могат да доведат до насилие; физически, психологични или морални проблеми сред другите работещи. Днес, ППС се фокусира върху подобряване на цялостното представяне и работните процеси в организацията чрез конфиденциална подкрепа на всеки служител.
ППС новини
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.