Loading...
Информация
Програмите за подпомагане на служители (Employee Assistance Programs) възникват в САЩ през 40-те години на 20 век. Огромен ръст в използването на услугите по ППС се отбелязва в началото на 70-те. Тогава, Програмите за подпомагане на служители започват да подкрепят работодателите в разрешаването на множество проблеми/притеснения на служителите им, както и с навременна реакция към проблемите на работното място, които могат да доведат до насилие; физически, психологични или морални проблеми сред другите работещи. Днес, ППС се фокусира върху подобряване на цялостното представяне и работните процеси в организацията чрез конфиденциална подкрепа на всеки служител.
ППС новини
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.