Loading...
Услуги по програма за подпомагане на служители
За всяка отделна организация ПИК център изготвя индивидуален пакет с услуги, съобразен със спецификата на фирмата и нейните потребности. Предлагаме и изцяло дистанционни пакети за фирми и организации от други населени места.
Психологическо консултиране и подкрепа (психологична помощ чрез Фокусирана към решения кратка терапия)
Коучинг (насочване за постигане на лични и/или служебни цели чрез Фокусиран към решения подход)
Избор от възможности за предоставяне на психологична помощ (лице в лице; по телефон; видео / онлайн)
Специализирани услуги за мениджъри: мениджърско насочване; мениджърско консултиране и коучинг
Практически обучения, съобразени с нуждите на служителите
Прилагане на анти-стрес програми
Помощ при кризисни ситуации
Изследвания на екипи и организационни структури
Психологическа подкрепа при съкращения
Съвети от специалист в областите: право и финанси
Обща информация и насочване към специалисти
Други допълнителни услуги