Loading...
Ползи за работодателите и служителите
Ползи за работодателите
Организациите се нуждаят от здрави и продуктивни хора. Влошеното здравословно състояние на служителите, пасивното им поведение, отсъствията от работа и намаляващата продуктивност са сред основните притеснения за работодателите. Стресът и употребата на субстанции продължават да бъдат основна причина за заболяванията и спада в ефективността на служителите. Фактори като определени психологични състояния, проблеми със съня, занижена самооценка и злоупотреба с алкохол влияят на бизнес представянето като намаляват продуктивността, а в същото време увеличават отсъствията от работа. Много от тези фактори са предотвратими или подлежат на промяна в положителна насока.

Грижите на Работодателя за служителите чрез ППС водят до конкретни ползи като:

  • По-малко отсъствия от работа;
  • По-малко пропилени работни часове поради лични притеснения, тревожност и депресии;
  • Намаляване на стреса на работното място;
  • Повишаване на мотивацията, лоялността и морала на служителите;
  • Подобряване на ефективността и представянето на работното място;
  • Създаване на чувство за общност и по-добро емоционално здраве в компанията;
  • По-добра реадаптация на работното място след отсъствия по болест, майчинство и др.;
  • Запазване на ключовите кадри и привличане на професионалисти от конкурентни фирми чрез добрата социална политика на компанията;
  • Изграждане на имидж на социално отговорен работодател.
Ползи за служителите
От всекидневните предизвикателства до неочакваните кризи, ППС е на разположение на служителите и техните семейства, за да помогне в случай на нужда. Услугата е КОНФИДЕНЦИАЛНА за служителите. Работодателят получава само статистическа информация за използването на услугата.

Нашите консултанти могат да помогнат на служителите да идентифицират, планират и провеждат промени, както и да поддържат своето психично здраве и комфорт. Програмата за подпомагане на служители е създадена да помогне на хората да проумеят, дефинират и преодолеят личните си или свързани с работата проблеми. Имаме опит в преодоляване на широк кръг затруднения при постигане на баланс между работа и личен живот, както и за подпомагане на личностното развитие на индивидуалните клиенти.