Loading...
Фокусиран към решения подход
Фокусът към решения може да се опише като радикално нов подход при работа с хора за преодоляване на техните ежедневни трудности и справяне с възникналите проблеми. Този метод е разработен през 80-те години на ХХ век в BFTC, Milwaukee, US. Негови съавтори са Steve de Sгazer & Insoo Kim Berg.

В началото, Фокусираният към решения подход е бил прилаган в клиничен контекст, но чрез своята практичност и прости психологически принципи, той бързо се развива като изключително ценно средство за работа както в сферата на душевното здраве, така и за постигане на успешни и ефективни организационни промени.

Най-често, чрез Фокусирания към решения подход, заедно с клиентите се стремим към разработване на възможности в бъдещето. Използваме уменията и способностите на хората и изграждаме насоки за постигане на набелязаните промени и желаните цели.

При практикуването на този подход следваме прости, работещи правила:

  • Ако нещо върши работа, използвай го
  • Ако нещо не върши работа, прави друго
  • Ако нещо не е развалено, не го пипай

Трудните ситуации се случват и ние вярваме, че всеки човек може да се справи с проблемите, които те предизвикат. Хората понякога следват готови модели за решаване на проблеми, които се оказват неефективни. Тогава е необходима помощ или подкрепа и съдействие, за да се открият други работещи варианти. И ние прилагаме фокусираните към решения практически принципи за да постигнем желаните резултати.

Предпочитаме да работим с понякога неясните идеи на клиентите за бъдещето и избягваме да анализираме проблемите от миналото. Търсим конкретни детайли, които помагат във всяка специфична ситуация, вместо да задълбаваме върху теоретични постановки.

Фокусираният към решения подход се оказва много добър инструмент в подкрепа на работодателите. Той спомага екипната работа да се подобри в по-голяма степен, по-лесно да се преодоляват конфликтни ситуации и служителите да са по-мотивирани. Затова в нашата работа ние усилено работим за:

  • Изграждане на подходящи и работещи цели
  • Развиване на доверие и кооперативност
  • Осъзнаване на собствения принос в различните дейности
  • Стъпки за следване и проследяване на прогреса
  • Повишаване на вярата в успеха

И още, чрез Фокусирания към решения подход се стремим да помагаме на отделни хора и групи, да сме полезни на екипи и организации и вярваме, че всеки може да открие стотици начини да стане по-щастлив.